Algemene voorwaarden

 
Artikel 1. Prijzen / Tarieven.

1.1 Kapsalon NR.85 mag de tarieven wijzigen.
Indien Kapsalon NR.85 de tarieven wijzigt, wordt, voordat de behandeling wordt uitgevoerd, de wijziging aan de klant kenbaar gemaakt.
1.1 De prijzen / tarieven voor de aangeboden behandelingen en producten zijn inclusief BTW.
1.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Afspraak.

2.1 Kapsalon NR.85 werkt alleen op afspraak.
2.2 De klant kan 24/7 online via www.kapsalonnr85.nl een afspraak maken, welke hierna bevestigd
moet worden door Kapsalon NR.85.
Tevens kan de klant bellen tijdens openingstijden met 0513-435632
2.3 Kapsalon NR.85 streeft ernaar om de behandeling zorgvuldig uit te voeren volgens de eisen van
het vakmanschap. Tevens wordt er gebruik gemaakt van professionele materialen en producten.
2.4 U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn, bent u meer dan 10 minuten te laat en er is geen
ruimte meer in de agenda, dan is Kapsalon NR.85 genoodzaakt de afspraak te
verzetten, dit i.v.m. respect voor de volgende klant, en de kwaliteit van de behandeling.
Ter compensatie van de door u gereserveerde verloren tijd wordt 50% van de kosten in rekening
gebracht middels een factuur.
2.5 Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Annuleren van een afspraak.

3.1 De klant dient tenminste 6 uren voor de afspraak contact op te nemen met Kapsalon NR.85
om de afspraak te annuleren.
3.2 Is de annulering binnen deze 6 uren dan wordt er 50% van de afgesproken behandeling in
rekening gebracht middels een factuur.
3.3 Is de klant door overmacht te laat met annuleren, of hierdoor vergeten te annuleren, dan worden
er geen kosten in rekening gebracht middels een factuur.
3.4 Komt de klant helemaal niet opdagen zonder af te zeggen, dan wordt de hele behandeling in
rekening gebracht middels een factuur.

Artikel 4. Aansprakelijkheid.

4.1 Kapsalon NR.85 gaat er van uit dat de klant in goede lichamelijke conditie is.
4.2 Kapsalon NR.85 is niet aansprakelijk voor ongewenste verschijnselen, die door omstandigheden
bij de klant het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden.
Zoals bijvoorbeeld: allergieën, medicijn gebruik, narcose, zwangerschap, experimenteren met
drogisterijverf in het haar.
4.3 Kapsalon NR.85 is niet aansprakelijk als de klant tegen het advies in, toch wil dat bepaalde
behandelingen door moeten gaan.
4.4 Kapsalon NR.85 is niet aansprakelijk voor ongevallen door verkeerd gebruik van een geleverd
product.
4.5 Kapsalon NR.85 heeft een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 5. Garantie / Klachten.

5.1 Klachten dient u te melden aan: Kapsalon NR.85 Gevestigd aan de Schoterlandseweg 85
8414 LP Nieuwehorne
0513-435632 info@kapsalonnr85.nl
5.2 De klant dient binnen 7 dagen een klacht in te dienen als hij/zij niet tevreden is over de uitgevoerde knipbehandeling,
is deze termijn verstreken, dan geeft Kapsalon NR.85 geen garantie.
5.3 De klant dient binnen 14 dagen een klacht in te dienen als hij/zij niet tevreden is over de
uitgevoerde kleurbehandeling, is deze termijn verstreken dan geeft Kapsalon NR.85 geen garantie. 5.4 Kapsalon NR.85 geeft geen garantie als de klant na de behandeling zelf met het haar heeft
geëxperimenteerd, zoals drogisterij-kleuringen, zelf geknipt o.i.d.
5.5 Kapsalon NR.85 geeft geen garantie als de klant de behandeling in een andere kapsalon heeft laten uitvoeren.

Artikel 6. Betaling.
6.1 De klant kan bij Kapsalon NR.85 pinnen of contant betalen.
6.2 In sommige gevallen krijgt de klant een factuur, deze dient te worden betaald binnen 14 dagen na datum.

Artikel 7. Privacywet.
7.1 Kapsalon NR.85
K.V.K 75157195
Schoterlandseweg 85
8414 LP Nieuwehorne
Hierboven genoemde zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de klant.
7.2 De persoonsgegevens bestaan uit: naam, adres, postcode, woonplaats
geboortedatum, emailadres en geslacht.
7.3 De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het klantenbestand en het bijhouden van eventuele receptuur.
Ook worden de gegevens gebruikt voor de nieuwsbrief, indien u hier toestemming voor geeft.
7.4 De gegevens worden zo lang als nodig bewaard.
7.5 De gegevens worden bewaard in een beveiligd softwareprogramma en tevens schriftelijk.
7.6 U heeft ten aller tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.
7.7 U heeft ten aller tijde recht op intrekking van uw verleende toestemming.
7.8 Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.